VÄLKOMMEN
Presentation
Kulning
Sång
Barnföreställningar
Visstund för äldre
Generationsmöten
Äldreträffar
Ljudspår
Omdömen
Länksida
Kontakta mig
Generationsmöten

Barn och äldre träffas för att ha roligt tillsammans och för att bygga broar över åldersgränserna.

Vi sjunger och spelar tillsammans. Vi berättar för varandra hur det var förr och hur det är nu. De äldre tar upp gamla föremål som inte tillverkas längre och berättar dess historia. Barnen visar de nymodiga leksakerna och berättar hur de fungerar.
Vi målar och skapar tillsammans ramar och handavtryck som symboliskt lyser med sin närvaro.
Vi ger, tar och upplyser varandra i ett givande samspel.

Syftet - förutom att ha trevligt tillsammans så handlar det om att komma närmare och lära oss att förstå varandra för att förebygga missförstånd och skiljaktigheter i framtiden. Vi ser varandras positiva sidor och lär oss att respektera varandra.

Ett mycket uppskattat projekt av samtliga inblandade. - När verkligheten överträffar dikten : )


Ovakul
Christina Holmström, Dalslandsvägen 20, 722 44 Västerås   073-632 44 94   info@ovakul.se