GÅNGHOLMEN   |   BILDER   |   TILL SALU   |   STUGFÖRENINGEN   |   ARRENDEN   |   KONTAKT

Anslagstavlan

Fiber via Fibra 2021-12-13
Tyvärr, lyckades inte Fibra få bidrag från Post och Telestyrelsen för fiberutbyggnationen i Gångholmen. Fibra meddelar då bara att det blir för dyrt för dem att genomföra det hela...

Cykelvägen 2021-10-21
Beräknas vara klart 2023.
Informationsbrev.pdf 2020-08-28
www.trafikverket.se

Samrådet för Natura2000 och det färdiga planförslaget för dragningen blir nu ca 1 månad försenad och läggs ut i November. Viktigt att vi boende sedan tycker till om Samrådet så det blir en trafiksäker och bra dragning utan överklagande och stora förseningar.

Kommunal VA-anslutning till nordvästra Gångholmen 2021-08-30
Mälarenergi arbetar just nu med att införliva den västra delen av norra Gångholmen i det kommunala VA-verksamhetsområdet.
Läs mer här: pdf

Färister vid Lönnviksvägen 2020-05-08
Färister finns nu vid kohagen längs med Lönnviksvägen.


Lönnviksvägen 2020-04-14
Lönnviksvägen är nygrusad och materialkostnaden har bekostats av stugägarna längs vägen. Transportkostnad samt spridning av grus har ordnats av Micke & Nina.
Extra tack till dem!

Hastigheten på grusvägarna 2020-04-01
Tänk på att hålla ner hastigheten på våra vägar. Anledningarna är många och dessutom dammar det mycket.

Stugföreningen 2021-10-11

[Logga in för åtkomst]

Vattenföreningen 2020-07-08

[Logga in för åtkomst]

Avloppsföreningen 2020-08-31

Info från Mälarenergi:
MälarEnergi-Avloppsföreningen.pdf 2020-08-31

Vid behov av service av avloppspumpen,
kontakta EA-gruppen 021-10 24 45

[Logga in för åtkomst]

Grannsamverkan 2020-05-01

Syftet med Grannsamverkan är att göra vårt område mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet i området samt kunskap om hur vi skyddar oss, vilket avskräcker och försvårar för tjuven: www.samverkanmotbrott.se
Polisen om stöldligor 2020-05-15
Polisen om bedrägerier 2020-04-14

Källor till bra information

Arrendenämnden i Västerås 2020-06-09
Arrendenämnden i Västerås har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan dig som arrendator och markägaren: www.domstol.se

BARO
Gångholmens Stugförening är medlem i BARO - Bostadsarrendatorernas Riksorganisation. Deras hemsida innehåller mycket bra information: www.arrenden.se

Logga inAnsök om konto

För åtkomst till protokoll från styrelsen och forumet krävs användarkonto. Du som arrenderar tomt på Gångholmen kan ansöka om detta via menyn Kontakt.

Ange adress på Gångholmen, mobilnr, giltig e-post, förnamn och efternamn i ansökan.


Senaste inlägg/kommentar:
2021-06-15 08:53

Forum

[Logga in för åtkomst]

Ansvarig utgivare Gångholmens Stugförening 2022
Webmaster Patrik Holmström