GÅNGHOLMEN   |   BILDER   |   TILL SALU   |   STUGFÖRENINGEN   |   KONTAKT

Anslagstavlan

Cykelvägen 2022-06-14
Hemsida för GC-väg Enhagen/Ekbacken - Tidö-Lindö:
Trafikverket (uppd. 2022-06-14)

Tyvärr, verkar cykelvägen vara försenad minst ett år. Senaste uppdateringen lyder: "Arbete med vägplan pågår. Anbudsförfrågan till utförandeentreprenörer skickas ut under hösten 2023. Byggstart planeras under 2024."

Vi får fortsätta att hålla blåslampan igång på Trafikverket och berörda myndigheter genom olika aktiviteter i både Aktionsgruppens namn men också genom enskilda agerande, typ insändare, skrivelser, kontakt med media.

Ledningsarbeten 2022-06-08

Mer info: Mälarenergi

Facebook 2022-04-28
Gångholmens Stugförening har nu även en sida på Facebook: @Gångholmen

Fiber via Fibra 2021-12-13
Tyvärr, lyckades inte Fibra få bidrag från Post och Telestyrelsen för fiberutbyggnationen i Gångholmen. Fibra meddelar då bara att det blir för dyrt för dem att genomföra det hela...

Stugföreningen 2022-04-28

[Logga in för åtkomst]

Vattenföreningen 2022-08-15

[Logga in för åtkomst]


Avloppsföreningen 2022-07-21

Info från Mälarenergi:
MälarEnergi-Avloppsföreningen.pdf 2020-08-31

Vid behov av service av avloppspumpen,
kontakta EA-gruppen 021-10 24 45

[Logga in för åtkomst]

Grannsamverkan 2020-05-01

Syftet med Grannsamverkan är att göra vårt område mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet i området samt kunskap om hur vi skyddar oss, vilket avskräcker och försvårar för tjuven: www.samverkanmotbrott.se
Polisen om stöldligor 2020-05-15
Polisen om bedrägerier 2020-04-14

Källor till bra information

Arrendenämnden i Västerås 2020-06-09
Arrendenämnden i Västerås har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan dig som arrendator och markägaren: www.domstol.se

BARO
Gångholmens Stugförening är medlem i BARO - Bostadsarrendatorernas Riksorganisation. Deras hemsida innehåller mycket bra information: www.arrenden.se

Logga inAnsök om konto

För åtkomst till protokoll från styrelsen och forumet krävs användarkonto. Du som arrenderar tomt på Gångholmen kan ansöka om detta via menyn Kontakt.

Ange adress på Gångholmen, mobilnr, giltig e-post, förnamn och efternamn i ansökan.


Senaste inlägg/kommentar:
2022-08-01 11:01

Forum

[Logga in för åtkomst]

Ansvarig utgivare Gångholmens Stugförening 2022
Webmaster Patrik Holmström