GÅNGHOLMEN   |   BILDER   |   TILL SALU   |   STUGFÖRENINGEN   |   ARRENDEN   |   KONTAKT

Anslagstavlan

Färister vid Lönnviksvägen 2020-05-08
Färister finns nu vid kohagen längs med Lönnviksvägen.


Kommunal VA-anslutning till nordvästra Gångholmen 2020-05-08
Mälarenergi kommer under 2020 att lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige i Västerås om att införliva den västra delen av norra Gångholmen i det kommunala VA-verksamhetsområdet. Syftet är att lösa VA-situationen i området på ett långsiktigt hållbart sätt.
Läs mer här: pdf

Cykelvägen 2020-08-28
Cykelvägen beräknas vara klar våren/sommaren 2024

Projektet har äntligen tagit bra fart och personer har setts från konsultfirman som utför vägplan, ett flertal gånger utmed vägen senaste månaden (aug 2020).
Informationsbrev.pdf 2020-08-28
www.trafikverket.se

Fiber 2020-04-01
Då många annullerat sin beställning för IP-Onlys utbyggnad samt intresset för fiber verkar var svagt just nu, så avvaktar vi något år med frågan angående fiber till oss.

Lönnviksvägen 2020-04-14
Lönnviksvägen är nygrusad och materialkostnaden har bekostats av stugägarna längs vägen. Transportkostnad samt spridning av grus har ordnats av Micke & Nina.
Extra tack till dem!

Hastigheten på grusvägarna 2020-04-01
Tänk på att hålla ner hastigheten på våra vägar. Anledningarna är många och dessutom dammar det mycket.

Stugföreningen 2020-06-15

[Logga in för åtkomst]

Vattenföreningen 2020-07-08

[Logga in för åtkomst]

Avloppsföreningen 2020-08-31

Info från Mälarenergi:
MälarEnergi-Avloppsföreningen.pdf 2020-08-31

Vid behov av service av avloppspumpen,
kontakta EA-gruppen 021-10 24 45

[Logga in för åtkomst]

Grannsamverkan 2020-05-01

Syftet med Grannsamverkan är att göra vårt område mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet i området samt kunskap om hur vi skyddar oss, vilket avskräcker och försvårar för tjuven: www.samverkanmotbrott.se
Polisen om stöldligor 2020-05-15
Polisen om bedrägerier 2020-04-14

Källor till bra information

Arrendenämnden i Västerås 2020-06-09
Arrendenämnden i Västerås har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan dig som arrendator och markägaren: www.domstol.se

BARO
Gångholmens Stugförening är medlem i BARO - Bostadsarrendatorernas Riksorganisation. Deras hemsida innehåller mycket bra information: www.arrenden.se

Logga inAnsök om konto

För åtkomst till protokoll från styrelsen och forumet krävs användarkonto. Du som arrenderar tomt på Gångholmen kan ansöka om detta via menyn Kontakt.

Ange adress på Gångholmen, mobilnr, giltig e-post, förnamn och efternamn i ansökan.


Senaste inlägg/kommentar:
2020-09-15 09:20

Forum

[Logga in för åtkomst]

Ansvarig utgivare Gångholmens Stugförening 2020
Webmaster Patrik Holmström